ראשי תיבות של MQL

MQL

MQL הוא ראשי התיבות של עופרת מוסמכת שיווקית.

לקוח פוטנציאלי שנבדק על ידי צוות השיווק או הוערך באופן שיטתי עבור קריטריונים פירגרפיים ועומד בקריטריונים הדרושים להקצאה לנציג בצוות המכירות.