ראשי תיבות של ROE

בֵּיצֵי דָגִים

ROE הוא ראשי התיבות של החזר על המאמץ.

כהשלמה ל-ROI, Content ROE מאפשר מדדי ביצועים ברמת הנכס כדי לעזור לצוותים לייעל תוכן ולהציג השפעה מבוססת נתונים על תוכן עתידי ותוכניות יצירתיות. זה גם ייחודי בכך שהוא לוקח בחשבון את המאמץ הכולל שהושקע ביצירת כל נכס.

מקור: אפרימו Return On Effort