ראשי תיבות של ROI

ההחזר על ההשקעה

ROI הוא ראשי התיבות של תשואה על השקעה.

מדד ביצועים שמודד רווחיות ומחושב באמצעות הנוסחה ROI= (הכנסה – עלות) / עלות. החזר ROI יכול לעזור לך לקבוע אם השקעה פוטנציאלית שווה את העלויות המוקדמות והשוטפות או אם יש להמשיך או להפסיק השקעה או מאמץ.