ראשי תיבות של ROTI

רוטי

ROTI הוא ראשי התיבות של החזר על השקעה בטכנולוגיה.

בדומה להחזר על השקעה (ROI), זהו משך הזמן שלוקח להשקעה בטכנולוגיה או רישיון תוכנה להחזיר את כמות ההכנסה שעלתה ליישם. דוגמה: להשקעה בפלטפורמה זו יש ROTI של 7 חודשים ללקוח הממוצע. ניתן למדוד אותו גם באחוז העלייה בהכנסות שהושגו מעל