ראשי תיבות של RTB

RTB

RTB הוא ראשי התיבות של הצעה בזמן אמת.

השיטה והטכנולוגיה שבאמצעותן מלאי פרסום נמכר במכירה פומבית, נקנה ונמכר על בסיס לכל הופעה.