ראשי תיבות של SMB

SMB

SMB הוא ראשי התיבות של עסקים קטנים ובינוניים.

עסקים קטנים ובינוניים הם ארגונים בגודל מסוים, מספר עובדים או הכנסה שנתית. אם נמדד לפי ספירת עובדים, עסקים קטנים הם אלה עם פחות מ-100 עובדים וארגונים בינוניים הם אותם ארגונים עם 100 עד 999 עובדים. אם נמדדים לחילופין לפי הכנסות שנתיות, מדובר בארגונים עם פחות מ-50 מיליון דולר בהכנסות שנתיות ובינוניים או ארגונים שמרוויחים יותר מ-50 מיליון דולר אך פחות מ-1 מיליארד דולר. הקיצור SME משמש מחוץ לארצות הברית.