ראשי תיבות SOV

SOV

SOV הוא ראשי התיבות של חלקה של קול.

מודל מדידה בתוך שיווק ופרסום. נתח קול מודד את אחוז הוצאות המדיה של חברה בהשוואה לסך ההוצאה על מדיה עבור המוצר, השירות או הקטגוריה בשוק.