ראשי תיבות של SPF

SPF

SPF הוא ראשי התיבות של מסגרת מדיניות השולח.

Sender Policy Framework הוא פרוטוקול אימות דוא"ל שנועד לזהות זיוף דומיין שולח משירות שליחה לא מורשה או כתובת IP במהלך משלוח הדוא"ל.