ראשי תיבות של TCPA

TCPA

TCPA הוא ראשי התיבות של חוק הגנת הצרכן הטלפוני.

תקנה זו של ארצות הברית התקבלה בשנת 1991 ומגבילה את השימוש במערכות חיוג אוטומטיות, הודעות קוליות מלאכותיות או מוקלטות מראש, הודעות טקסט SMS ומכשירי פקס. זה גם מפרט מספר דרישות טכניות עבור מכשירי פקס, חייגנים אוטומטיים ומערכות הודעות קוליות - בעיקר עם הוראות הדורשות זיהוי ומידע ליצירת קשר של הישות המשתמשת במכשיר שייכלל בהודעה.