ראשי תיבות של כתובת URL

כתובת האתר

כתובת URL היא ראשי התיבות של אתר משאבים אחיד.

צורה של מזהה משאבים אוניברסלי (URI) המגדיר כתובת הממפה אלגוריתם גישה באמצעות פרוטוק רשת