USSD Acronyms

USSD

USSD הוא ראשי התיבות של נתוני שירות משלימים לא מובנים.

פרוטוקול תקשורת המשמש טלפונים ניידים כדי לתקשר עם המחשבים של מפעיל הרשת הסלולרית. עם USSD, משתמשים ניידים מקיימים אינטראקציה ישירה על ידי ביצוע בחירות מתפריטים. בניגוד להודעת SMS, הודעת USSD יוצרת חיבור בזמן אמת עם כל הפעלה, ומאפשרת תקשורת דו-כיוונית של מידע.