ALT-PRT SC

16363679 ש

באמת לא צריך הרבה כדי להתרגש. הייתי בשיעור אימונים בפאוורפוינט לפני כמה ימים. השיעור היה בסדר ... קיבלתי כמה טיפים. הגדול ביותר איתו הלכתי, לא היה שום קשר לפאוורפוינט.

המאמן הראה לנו כיצד להפיל צילום מסך של חלון למצגת שלנו. תמיד לחצתי על כפתור PRT SC (הדפסת מסך) והייתי חותך את התמונה בצבע. אבל הוא הורה לנו ללחוץ על ALT-PRT SC ...

זה עושה צילום מסך רק עם החלון הפעיל. מתוק!! (הוא גם הראה לנו את פונקציונליות החיתוך גם ב- Powerpoint)

זה הדברים הקטנים בחיים ...