כיצד נקיטת גישה מודעת לבינה מלאכותית מצמצמת מערכי נתונים מוטים

פתרונות המונעים על ידי AI זקוקים למערכות נתונים כדי להיות יעילים. ויצירת מערכי הנתונים הללו טומנת בחובה בעיית הטיה מרומזת ברמה שיטתית. כל האנשים סובלים מהטיות (הן מודעת והן לא מודעת). ההטיות יכולות ללבוש כל מספר צורות: גיאוגרפית, לשונית, סוציו-אקונומית, סקסיסטית וגזענית. וההטיות השיטתיות הללו נרקמות לנתונים, מה שעלול לגרום למוצרי בינה מלאכותית שמנציחים ומגדילים את ההטיה. ארגונים צריכים גישה מודעת כדי להפחית