חמש דרכים להחדיר תרבות באסטרטגיה השיווקית שלך

מרבית החברות רואות את תרבותן בקנה מידה גדול יותר, ומכסות את כל הארגון. עם זאת, חשוב ליישם את התרבות המוגדרת בארגון שלך על כל הפעולות הפנימיות, כולל צוות השיווק שלך. לא רק שהיא מיישרת את האסטרטגיות שלך עם היעדים הכלליים של החברה שלך, אלא היא מציבה סטנדרט למחלקות אחרות ללכת בעקבותיה. להלן מספר דרכים שאסטרטגיית השיווק שלך יכולה לשקף את התרבות הכוללת של הארגון שלך: 1. מינוי מנהיג תרבותי.