אמביציה: Gamification לנהל, להניע ולמקסם את ביצועי צוות המכירות שלך

ביצועי מכירות חיוניים לכל עסק צומח. עם צוות מכירות מעורב הם חשים מוטיבציה ומחוברים יותר ליעדי הארגון. ההשפעה השלילית של עובדים מנותקים על ארגון יכולה להיות משמעותית - כמו פרודוקטיביות רפה, וכישרון ומשאבים מבוזבזים. כשמדובר בצוות המכירות באופן ספציפי, חוסר מעורבות יכול לעלות לעסקים הכנסות ישירות. עסקים חייבים למצוא דרכים לעסוק באופן פעיל בצוותי מכירות, או בסיכון