RFP360: טכנולוגיה מתפתחת להוצאת הכאבים מ- RFPs

ביליתי את כל הקריירה שלי במכירות תוכנה ושיווק. מיהרתי להביא לידים חמים, להאיץ את מחזור המכירות ולזכות בעסקאות - כלומר השקעתי מאות שעות מחיי לחשוב, לעבוד על ולהגיב לתמ"רים - רוע הכרחי בכל הנוגע לזכייה בעסק חדש. . RFPs הרגישו תמיד כמו מרדף נייר שלא נגמר - תהליך איטי להחריד שדורש בהכרח ציד