3 שיעורים של חברות ממוקדות לקוחות

איסוף משוב של לקוחות הוא השלב הראשון המתבקש במתן חוויות לקוחות אופטימליות. אבל זה רק השלב הראשון. שום דבר לא מושג אלא אם כן המשוב מניע פעולה כלשהי. לעתים קרובות מדי נאסף משוב, נצבר למסד נתונים של תגובות, מנותח לאורך זמן, נוצרים דוחות, ובסופו של דבר מתבצעת מצגת הממליצה על שינויים. עד אז הלקוחות שסיפקו את המשוב קבעו ששום דבר לא נעשה עם הקלט שלהם והם עשו זאת