AudioMob: צלצול מכירות השנה החדשה עם מודעות שמע

מודעות שמע מספקות דרך יעילה, ממוקדת ביותר ובטוחה מאוד של מותגים למותגים לחצות את הרעש ולהגביר את מכירותיהם בשנה החדשה. עליית פרסום האודיו חדשה יחסית בתעשייה מחוץ לרדיו, אך כבר יוצרת באז עצום. בין ההמולה, מודעות שמע במשחקים ניידים מגלפות את הפלטפורמה שלהן; משבש את התעשייה וצומח במהירות, המותגים רואים רמה גבוהה יותר של מודעות