שינוי מכירותיך באמצעות גישה מרובת הברגה

הוזמנתי להשתתף בדיון פאנל שהתקיים לאחרונה בכנס הפריון למכירות של איגוד ניהול המכירות באטלנטה. הפגישה התמקדה בשינוי מכירות, כאשר חברי הפאנל סיפקו את מחשבותיהם ותובנותיהם לגבי שיטות עבודה מומלצות וגורמי הצלחה קריטיים. אחת מנקודות הדיון הראשונות ניסתה להגדיר את המונח עצמו. מהי טרנספורמציה במכירות? האם הוא מוגזם ואולי מופרז? הקונצנזוס הכללי היה שבניגוד לאפקטיביות או הפעלת המכירות,