SkAdNetwork? ארגז חול פרטיות? אני עומד עם MD5

ההודעה של אפל ביוני 2020 כי ה- IDFA תהיה תכונה להצטרף לצרכנים בהפצת ה- iOS 14 של ספטמבר, הרגישה כאילו השטיח נשלף מתחת לתעשיית המודעות של 80 מיליארד דולר, מה שמשלח את המשווקים לטירוף למצוא את הדבר הבא הטוב ביותר. עכשיו עברו למעלה מחודשיים, ואנחנו עדיין מגרדים את הראש. עם הדחייה האחרונה שנדרשה עד 2021, אנו כתעשייה צריכים להשתמש בזמן זה ביעילות כדי למצוא תקן זהב חדש עבור