B2C CRM הוא קריטי לעסקים העומדים בפני לקוחות

צרכנים בשוק של ימינו הם בעלי סמכות רבה יותר מאי פעם, ומחפשים באופן פעיל הזדמנויות להתקשר עם עסקים ומותגים. העברת הכוח המסיבית לצרכנים התרחשה במהירות והותירה את מרבית החברות מצויות בכי רע לרתום את כל המידע החדש שהצרכנים החלו לספק בדרכים חדשות. אף על פי שכמעט כל עסק מתוחכם הפונה לצרכן מעסיק פתרונות CRM לניהול לקוחות ולקוחות פוטנציאליים, רובם מבוססים על טכנולוגיה בת עשרות שנים - והם תוכננו.