שלושת הדוחות כל B3B CMO צריך לשרוד ולשגשג בשנת 2

בעוד שמובילי שיווק עשויים להיות בעלי גישה לאלפי נקודות נתונים ולמאות דוחות, הם עשויים שלא להתמקד באלה המשפיעים ביותר על העסק.