Allocadia: בנה, עקוב אחר ומדוד את תוכניות השיווק שלך בביטחון רב יותר ובקרה

מורכבות גוברת ולחץ גובר להוכחת השפעה הם רק שתי סיבות לכך שהשיווק מאתגר כיום יותר מבעבר. השילוב בין ערוצים זמינים יותר, לקוחות מושכלים יותר, ריבוי נתונים והצורך התמידי להוכיח תרומה להכנסות וליעדים אחרים הביאו ללחץ גובר על המשווקים להפוך למתכננים מתחשבים יותר ולדיילים טובים יותר בתקציבם. אבל כל עוד הם עדיין תקועים בניסיון