כיצד להחזיק טרנספורמציה דיגיטלית ביחסי משפיעים

הלקוחות שלך הופכים ליותר מושכלים, מועצמים, תובעניים, מבחינים וחמקמקים. הטקטיקות והמדדים של העבר אינם מתאימים יותר לאופן בו אנשים מקבלים החלטות בעולם הדיגיטלי והמחובר של ימינו. על ידי הטמעת משווקים טכנולוגיים מסוגלים להשפיע באופן מהותי על האופן בו מותגים רואים את מסע הלקוח. למעשה, 34% מהטרנספורמציה הדיגיטלית מובילה על ידי CMOs לעומת 19% בלבד שמובילים על ידי CTOs ו- CIOs. עבור משווקים, שינוי זה מגיע כ