היגיינת נתונים: מדריך מהיר לטיהור מיזוג נתונים

טיהור מיזוג הוא פונקציה מרכזית לפעילות עסקית כגון שיווק בדואר ישיר וקבלת מקור אמת אחד. עם זאת, ארגונים רבים עדיין מאמינים שתהליך הטיהור המיזוג מוגבל אך ורק לטכניקות ופונקציות של Excel שעושים מעט מאוד כדי לתקן צרכים מורכבים יותר ויותר של איכות הנתונים. מדריך זה יעזור למשתמשי עסקים ו- IT להבין את תהליך טיהור המיזוג, ואולי לגרום להם להבין מדוע הצוותים שלהם אינם יכולים