כיצד מגדיל יוליוס את החזר ה- ROI על שיווק משפיעים

שיווק משפיעים הוא צורת הרכישה המקוונת הצומחת ביותר. יש סיבה טובה - נתונים עדכניים מוכיחים את החזר ה- ROI של קמפיינים שיווקיים למשפיעים: שמונים ושניים אחוז מהצרכנים עשויים לעקוב אחר המלצה של משפיע וכל 1 דולר המושקע בשיווק משפיע מחזיר 6.50 דולר. לכן ההערכה הכוללת של שיווק המשפיעים היא להגדיל ממיליארד דולר ל1-5 מיליארד דולר בחמש השנים הבאות. אבל, עד היום, ביצוע קמפיינים שיווקיים משפיעים משכנעים