התפרצות COVID-19: השפעת פרסום ושיווק

חשוב מאוד לעבוד עם סוכנות המציגה עדכונים שיווקיים חשובים בכל עת. מכיוון שכל עסק נאלץ לבצע שינויים בגלל הנסיבות העולמיות הנוכחיות ובריאות ובטיחות של COVID-19, פירוש הדבר לספק טכנולוגיה נרחבת לכוח עבודה מרוחק, לעבור לשירותי קשר אפסים במידת האפשר ולהדק את המושכות בהוצאות העסק. היכן להוציא דולרים שיווקיים הוא קריטי בתקופות אלה. גם עסקים חייבים