ePR פורץ שיווק ... באירופה

ה- GDPR הוצג במאי 2018 וזה היה טוב. ובכן, זה מתיחה. השמיים לא נפלו וכולם עברו על יומם. חלקם יותר ללא הפרעה מאחרים. למה? מכיוון שהיא הבטיחה כי אזרח אירופי נדרש כעת הסכמה ספציפית, מושכלת וחד משמעית באופן חופשי לפני שחברה תוכל לשלוח להם דוא"ל. אוקיי ... אבל בואו נסכם. האם ענקיות האוטומציה השיווקית בעולם, HubSpots, Marketos וכו 'לא אמרו לנו שהתוכן הוא המלך? אם אתה יוצר אותו,