שימוש בבדיקות אוטומטיות לשיפור חוויית Salesforce

הקפדה על השינויים והאיטרציות המהירים בפלטפורמה ארגונית רחבת היקף, כמו Salesforce, יכולה להיות מאתגרת. אך Salesforce ו- AccelQ עובדים יחד בכדי לעמוד באתגר זה. השימוש בפלטפורמת ניהול האיכות הזריז של AccelQ, שמשולבת היטב עם Salesforce, מאיצה ומשפרת באופן משמעותי את איכות המהדורות של Salesforce בארגון. AccelQ היא פלטפורמה שיתופית שחברות יכולות להשתמש בה לאוטומציה, ניהול, ביצוע ומעקב אחר בדיקות Salesforce. AccelQ הוא הבדיקה הרציפה היחידה