הערכת מרקום: אלטרנטיבה לבדיקת A / B

אז אנחנו תמיד רוצים לדעת כיצד הביצועים של מרקום (תקשורת שיווקית) מתנהלים, הן ככלי רכב והן עבור קמפיין אישי. בהערכת מרקום נהוג להשתמש בבדיקות A / B פשוטות. זוהי טכניקה שבה דגימה אקראית מאכלסת שני תאים לטיפול בקמפיין. תא אחד מקבל את הבדיקה והתא השני לא. ואז משווים את שיעור התגובה או הכנסות נטו בין שני התאים. אם תא הבדיקה עולה על תא הבקרה