SOCXO: שיווק תמיכה עם תמחור מבוסס ביצועים

כחלק מהנוף של שיווק תוכן, שיווק דיגיטלי היה עד כה הגישה המועדפת עבור מותגים להגיע ולקהל הקהל שלו ולעסוק בו. מודל השיווק הדיגיטלי האופייני כולל שילוב של אימייל, חיפוש ושיווק במדיה חברתית ועד כה השתמש בגישה נוסחאית ומשולמת ליצירה והפצה של תוכן מותג ברשת. עם זאת, היו אתגרים וויכוחים על האסטרטגיה, המדידה, התוצאות והחזר ה- ROI של המדיה בתשלום