Qwilr: פלטפורמת עיצוב המסמכים המשנה בטחונות מכירות ושיווקיים

תקשורת לקוחות היא נשמת החיים של כל עסק. עם זאת, כאשר COVID-19 מכריח קיצוץ בתקציב עבור 65% מהמשווקים, המשימה מצוותים לעשות יותר בפחות. משמעות הדבר היא היכולת לייצר את כל בטחונות השיווק והמכירות בתקציב מופחת, ולעתים קרובות ללא מותרות של מעצב או סוכנות לייצר אותם. עבודה ומכירה מרחוק פירושה גם שצוותי מכירות ושיווק אינם יכולים יותר להסתמך על כישורי תקשורת אישיים כדי לטפח