DanAds: טכנולוגיית פרסום בשירות עצמי למו"לים

פרסום פרוגרמטי (אוטומציה של קנייה ומכירה של פרסום מקוון) מהווה בסיס מרכזי עבור משווקים מודרניים זה שנים רבות וקל להבין מדוע. היכולת של רוכשי מדיה להשתמש בתוכנה לרכישת פרסום חוללה מהפכה במרחב הפרסום הדיגיטלי והסירה את הצורך בתהליכים ידניים מסורתיים כמו בקשות להצעות, מכרזים, הצעות מחיר ובעיקר משא ומתן אנושי. פרסום פרוגרמטי מסורתי, או פרסום פרוגרמטי של שירות מנוהל כפי שהוא מכונה לפעמים,