COVID-19: מבט חדש על אסטרטגיות תוכנית נאמנות לעסקים

נגיף הקורונאבי העלה את העולם העסקי ומכריח כל עסק לבחון מחדש את המילה נאמנות. נאמנות עובדים שקול נאמנות מנקודת מבטו של העובד. עסקים מפוטרים עובדים שמאלה וימינה. שיעור האבטלה עשוי לעלות על 32% עקב גורם Coronavirus ועבודה מהבית אינה מתאימה לכל ענף או משרה. פיטורי עובדים הם פיתרון מעשי למשבר הכלכלי ... אבל זה לא אוהב נאמנות. COVID-19 ישפיע