אתגרים שיווקיים - ופתרונות - לשנת 2021

בשנה שעברה הייתה נסיעה משובשת עבור משווקים, ואילצה עסקים כמעט בכל מגזר לסובב או אפילו להחליף אסטרטגיות שלמות לנוכח נסיבות בלתי נתפסות. עבור רבים, השינוי הבולט ביותר היה ההשפעה של התרחקות חברתית ומקלטים במקום, שיצרו שיא עצום בפעילות הקניות המקוונות, אפילו בענפים שבהם המסחר האלקטרוני לא היה בולט בעבר. שינוי זה הביא לנוף דיגיטלי צפוף, עם יותר ארגונים המתמודדים על צרכנים