חידת הזהות בניהול נתוני לקוחות

משבר הזהות הצרכנית במיתולוגיה ההינדית, לרוואנה, המלומד הגדול ומלך השדים, עשרה ראשים המסמלים את כוחותיו וידעו השונים. הראשים היו בלתי ניתנים להריסה עם יכולת להשתנות ולצמוח מחדש. בקרב שלהם, ראמה, האל הלוחם, חייב לפיכך לרדת מתחת לראשיה של ראוונה ולכוון את החץ אל לבו הבודד כדי להרוג אותו לתמיד. בעידן המודרני הצרכן דומה קצת לרוואנה, לא מבחינת שלו