זקוק לעזרה בשיווק לקהלים טכניים? התחל כאן

הנדסה אינה מקצוע ככל שזו דרך להסתכל על העולם. מבחינת המשווקים, התחשבות בפרספקטיבה זו כאשר מדברים עם קהלים טכניים בעלי הבחנה גבוהה יכולה להיות ההבדל בין התייחסות ברצינות להתעלמות. מדענים ומהנדסים יכולים להיות קהל קשה לפיצוח, וזה הזרז לדוח מצב השיווק למהנדסים. זו השנה הרביעית, TREW שיווק, המתמקד אך ורק בשיווק לטכני