BlueConic: אוספים, מאחדים ומייעלים את מסע הלקוחות

בעזרת טכנולוגיות ביג דאטה וסטרימינג, יש זן חדש של פלטפורמות אוטומציה שיווקיות שמספקות מחסן מרכזי בזמן אמת, שבו אינטראקציות של משתמשים נלכדות ומחוצה להן ואז מוחלים עליהן מסרים ופעולות שיווקיות. BlueConic היא פלטפורמה כזו. בשכבות על הפלטפורמות הקיימות שלך, הוא אוסף ומאחד את האינטראקציות שלך עם הלקוחות ואז מסייע לך בהפקת מסרים שיווקיים משמעותיים. היכולת להגיב בזמן אמת ו