RTB-Media: פרסום בזמן אמת, ייחוס בין ערוצים ותובנות

בעולם פרסום בכל-ערוצים, קשה יותר ויותר לסוכנויות ולצוותי שיווק לפקח על שלל הפלטפורמות שם, לייצא נתונים, לייבא נתונים ולפרמט אותם לדשבורד מרכזי. זה יכול לקחת שעות - שעות שיכולות לעלות לחברה הרבה כסף אם הדוחות מספקים תובנה לבעיה. RTB-Media פיתחה לוח מחוונים מרכזי לביצועי מודעות, בו משווקים יכולים להתחבר ולהאכיל את הפרסום הקריטי שלהם