RetargetLinks: הצגת מודעות בתוכן שאתה משתף

כאשר המותג שלך הופך לסמכות מקוונת, לא צפוי שתכתוב מחדש ותפרסם כל פיסת חדשות שמתפרסמת שם. למעשה, לאתרים ומשאבים רבים יש הרבה יותר סמכות מהמותג שלך. מכיוון שהם עשו עבודה כה נהדרת, שיתוף המאמרים שלהם יעזור לבנות את האמינות והסמכות שלך באופן מקוון. כמובן, מה שיהיה מועיל עוד יותר הוא היכולת שלך להוביל תנועה למאמר שלהם ואז