DataRobot: פלטפורמת למידה אוטומטית של מכונות ארגוניות

לפני שנים נאלצתי לבצע ניתוח פיננסי עצום עבור החברה שלי כדי לחזות אם העלאות שכר יכולות להפחית את היקף העובדים, את עלויות ההכשרה, את הפרודוקטיביות ואת מוסר העובדים הכללי. אני זוכר שרצתי ובדקתי מספר דגמים במשך שבועות, וכולם הגיעו למסקנה שיהיה חסכון. הבמאי שלי היה בחור מדהים וביקש שאחזור לבדוק אותם פעם נוספת לפני שהחלטנו להכות שכר לכמה מאות עובדים.