Brand.net: Precision Geographic and Data-driven Advertising Advertising

אתמול אכלתי ארוחת צהריים עם החבר הטוב טרוי ברוינסמה, מנהל מכירות ושיווק מוכשר. לפני מספר שנים עבדנו בקמפיינים בדיוור ישיר עבור טרויה כשעבד בחברת כבלים. תוך שימוש בניקוי נתונים, נתוני הלקוחות שלו, נתוני המנוי שלהם, הנתונים הדמוגרפיים וטון של עבודה ... הצלחנו לפרופיל את לקוחותיהם הנוכחיים ולזהות, לפי משק בית, אילו משפחות נוטות פחות או יותר למנות כבל ספציפיות