KANA Express: ניהול חוויית לקוחות

אנו מתייעצים עם חברות בינוניות וגדולות רבות המחליטות לקפוץ לתוכנית שיווק חברתית רק כדי לגלות כי הן לא צפו את הדרישה המיידית לשירות לקוחות. ללקוח אומלל לא אכפת שפתחת חשבון טוויטר או פרסמת דף פייסבוק לצורך ההסברה השיווקית שלך ... הם ינצלו את המדיום כדי לבקש שירות. ומכיוון שזה פורום ציבורי, כדאי שתספק להם את זה. מָהִיר. זֶה