אם אתה מגיש אלפי שנים, מוטב שתגיש סרטון

כל יום אני זוכה לראיון או מאמר של אלפי שנים. אני מכיר בכך שמילניום הוא קבוצת גיל שמציעה לעסקים הזדמנות - ואין לי ספק שהם ייחודיים. לאחר שהתבגרנו בעידן בו יש טלפון חכם והתחברות לאינטרנט יש שינויים עמוקים בהתנהגות שעלינו לשים לב אליהם. אם אתה ממקד לקבוצת גיל זו - למוצרים או לעבודה -