מה זה אנליטיקס? רשימה של טכנולוגיות ניתוח שיווק

לפעמים אנחנו צריכים לחזור ליסודות ולחשוב באמת על הטכנולוגיות האלה ואיך הם יעזרו לנו. ניתוח ברמה הבסיסית ביותר שלו הוא המידע הנובע מניתוח נתונים שיטתי. דנו בטרמינולוגיה של אנליטיקה כבר שנים, אך לפעמים טוב לחזור ליסודות. הגדרת ניתוח שיווקי ניתוח שיווקי כולל תהליכים וטכנולוגיות המאפשרים למשווקים להעריך את הצלחת יוזמות השיווק שלהם