Yotpo: שילוב ביקורות חברתיות באתר המסחר האלקטרוני שלך

70% מהקונים המקוונים טוענים שלביקורות יש השפעה רבה על החלטת הרכישה שלהם (מקור). 60% מהקונים המקוונים מציינים כי ביקורות הן הגורם החשוב ביותר בבחירת מוצר. ו -90% מהצרכנים המקוונים סומכים על המלצות של אנשים שהם מכירים. עם זאת, כל חברה צריכה להעסיק ביקורות על מוצרים ושירותים שלה. לביקורות יש אתגרים לאתרי מסחר אלקטרוני: ביקורות מושכות ביקורות דואר זבל וגם ביקורות לא אותנטיות של מתחרות פחות מקפידות.