כיצד להגדיר ציפיות למנויים בדוא"ל ולזכות!

האם מנויי הדוא"ל שלך עוברים דרך אתרי האינטרנט שלך, מזמינים את המוצרים שלך או נרשמים לאירועים שלך כצפוי? לא? במקום זאת הם פשוט לא מגיבים, מבטלים מנוי או (מתנשפים)? אם כן, אולי אינך קובע בבירור ציפיות הדדיות.