פתוח = צמיחה

מוקדם יותר השנה עבדתי עם צוות NFL לאומי להערכת כלי השיווק שלהם במסד הנתונים ובדוא"ל. זו הייתה הערכה מקיפה של מספר כלים העומד לרשותם. התחומים שבהם מיקדתי את תשומת הלב היו: יכולת שילוב של פתרונות חיצוניים יכולת אוטומציה של תהליכים קלות שימוש תגובתיות של החברה באמצעות ניהול ותמיכה בחשבונות שני הראשונים הללו היו יתרונות לעתיד. רציתי לוודא שהארגון