5 תעשיות שהשתנו באופן קיצוני באמצעות האינטרנט

לחדשנות יש מחיר. אובר משפיעה לרעה על ענף המוניות. רדיו באינטרנט משפיע על רדיו ומוסיקה משודרים במדיה המסורתית. סרטון לפי דרישה משפיע על סרטים מסורתיים. אבל מה שאנחנו רואים אינו העברת ביקוש, אלא ביקוש חדש. אני תמיד אומר לאנשים שמה שקורה הוא לא ענף אחד שרוצח אחר, אלא שתעשיות מסורתיות היו בטוחות בשולי הרווח שלהם והתאבדו אט אט. זו קריאה לכל מסורתי