כיצד ישווקו המשווקים מציאות רבודה?

לחשוב שבתוך העשור הקרוב, מכוניות ומכשירים ניידים מוזרמים במציאות מוגברת לחלוטין זה מרתק. אני משתמש בניווט כדי להגיע לכל מקום במכונית שלי ולא יכול לחכות עד שהוויזואליה תעבור מהמסך הקטן במכשיר הנייד שלי או ממסך הניווט במכונית שלי ... לכיסוי על השמשה הקדמית שלי ששומר על ההתמקדות שלי בנהיגה ולא במבט לאחור. וקדימה. קופצים כתובות ושאר קריטי